BZ WBK - Konto24 Walutowe - osobisty rachunek walutowyBank Zachodni Wielkopolski Bank Kredytowy - Konto24 Walutowe - internetowy rachunek walutowy w euro, dolarach, funtach lub frankach. Przeznaczony dla klientów indywidualnych w wieku od 13 lat - dla osób poniżej 18 roku życia wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna w czasie podpisywania umowy w oddziale.

Infolinia: 0801 240 000 / +48 61 856 56 46 / skype: infolinia.bzwbk

Karty i bankomaty: 0801 666 056 / +48 61 856 53 26

Bankowość elektroniczna BZWBK24: +48 61 856 52 42

Kod SWIFT: WBKPPLPP

Charakterystyka Konta24 Walutowego:

- optymalne rozwiązanie dla osób podróżujących, pracujących za granicą lub otrzymujących wpłaty walutowe

- bezpieczne walutowe płatności online - 3D Secure

- bezpłatne:
 • wydanie i pierwszy rok użytkowania pierwszej karty płatniczej MasterCard BZWBK (euro,dolar,funt) wydanej dla posiadacza konta, współposiadaczy i pełnomocników
 • przelewy z konta walutowego na konto osobiste w PLN i odwrotnie (realizacja przelewu na rachunek BZWBK via oddział lub bankowość elektroniczna BZWBK24)
 • przyjęcie/odwołanie/aktualizacja oraz realizacja zlecenia stałego i zmiennego na rachunek w BZWBK
 • zakupy online i w sklepach za granicą (transakcje bezgotówkowe kartą)
 • otwarcie i prowadzenie rachunku
 • dostęp internetowy, telefoniczny i smsowy (bankowość elektroniczna BZWBK24)
 • 5 smskodów w miesiącu autoryzujących operacje (każdy następny 0,2zł)
 • wysłanie komunikatu w formie email, Pakiet Alerty24
 • wpłata i wypłata gotówkowa w oddziale BZWBK i placówce partnerskiej
 • wypłata gotówki za granicą z bankomatów Allied Irish Banks, p.l.c. w Republice Irlandii oraz w terminalach placówek partnerskich
 • eWyciąg dostępny via BZWBK24
 • wyciąg papierowy wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej
 • wydanie duplikatu karty
 • sprawdzenie dostępnych środków oraz wygenerowanie miniwyciągu (10 ostatnich transakcji) w bankomatach BZWBK
 • zmiana numeru PIN via BZWBK24 Internet i w bankomatach BZWBK
 • zastrzeżenie karty
 • potwierdzenie przelewu via bankowość elektroniczna do ZUS i organów podatkowych
 • potwierdzenie zamówione w oddziale dotyczące transakcji dokonanej w oddziale, gdy potwierdzenie odbierane jest bezpośrednio po realizacji transakcji
 • wysłanie pierwszego monitu dotyczącego nieterminowej spłaty, niedozwolonego zadłużenia, dostarczenia wymaganych dokumentów oraz braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej
 • blokada środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów między klientem a BZWBK
- opcje:
 • wygodne inwestycje w fundusze Arka
 • doładowania komórek
 • rachunek oszczędnościowy
 • lokaty
Płatności - Konto24 Walutowe

- dodatkowa opłata za wpłatę w bilonie walut wymienialnych: 60%

- nieodebranie awizowanej kwoty w uzgodnionym terminie: 0,15%

- transcash/Bank Giro Credit:
 • wydanie i wysłanie 5 sztuk blankietów transcash: 3zł
 • realizacja: 2,5 GBP
 • przekroczenie limitu jednorazowego przelewu lub limitu miesięcznych przelewów: 50 GBP
- wyciąg z rachunku w formie papierowej odbierany w oddziale lub wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda: 5zł

- duplikat wyciągu: 5zł

- załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik - potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do wyciągu (za każdą pozycję na wyciągu): 0,5zł

- przechowywanie wyciągów przez okres dłuższy niż jeden miesiąc (za każdy rozpoczęty miesiąc): 10zł

Bankowość elektroniczna BZWBK24

- wysłanie smskodu autoryzującego operacje na żądanie klienta (5 w miesiącu bezpłatne): 0,2zł

- wysłanie informacji lub alertu w formie komunikatu sms: 0,3zł

- jednorazowa opłata za wydanie tokena autoryzującego operacje: 80zł

- miesięczna opłata za pakiety Alerty24 (określona liczba komunikatów sms i nieograniczona liczba komunikatów emial):
 • Moje Pieniądze (10 sms): 5zł
 • Moja Karta Kredytowa (10 sms): 5zł
 • Moje Pieniądze Plus (25 sms): 10zł
 • Smart (0 sms): 2,5zł
Karta płatnicza do rachunków walutowych 

MasterCard Walutowa BZWBK w EUR, GBP lub USD

- roczna opłata za kartę:
 • 10 EUR
 •  5 GBP
 •  10 USD
 - ekspresowe wydanie karty:
 • 5 EUR
 • 2,5 GBP
 • 5 USD
- wypłata gotówki kartą:
 • bankomaty BZWBK: 0,25 EUR/0,15 GBP/0,25 USD
 • oddział BZWBK: 1,5 EUR/1 GBP/1,5 USD
 • pozostałe bankomaty i terminale w kraju: 1,5 EUR/1 GBP/1,5 USD
 • bankomaty za granicą (oprócz Allied Irish Banks): 1,5 EUR/1 GBP/1,5 USD
- wygenerowanie nowego numeru PIN do wydanej karty na wniosek klienta: 1,5 EUR/1 GBP/1,5 USD

- generowanie zestawienia transakcji: 0,5 EUR/0,25 GBP/0,5 USD

Pozostałe płatności

- wpłata gotówkowa na rachunek podmiotu gospodarczego prowadzony w BZWBK (nie dotyczy placówek partnerskich): 0,4% min 4zł
 • dodatkowa opłata za wpłatę w bilonie w walutach wymienialnych: 60%
- wpłata gotówkowa na rachunek w innym banku (nie dotyczy placówek partnerskich): 1% min 7zł

- prowizja z tytułu udostępniania środków stanowiących należność z tytułu nierozliczonych gwarantowanych transakcji sprzedaży papierów wartościowych za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZWBK: 0,2%

- zastrzeżenie w systemie DZ czeków, blankietów czeków, dokumentów tożsamości, rachunków i innych, niezależnie od ilości zastrzeganych dokumentów: 10zł

- potwierdzenie transakcji zamówione w oddziale BZWBK dotyczące transakcji dokonanej kartą płatniczą lub transakcji dokonanej via bankowość elektroniczna BZWBK24: 1zł

- pozostałe potwierdzenia zamówione w oddziale oraz via bankowość elektroniczna: 5zł

- sporządzenie różnych zaświadczeń, odpisów, kopii i innych dokumentów na życzenie klienta w oparciu o informacje z okresu:
 • ostatnich 12 miesięcy: 16zł
 • wcześniej niż ostatnie 12 miesięcy (za każdy rozpoczęty rok): 30zł
- historia obrotów na rachunku (za każdy rozpoczęty miesiąc): 10zł

- wysłanie kolejnego monitu dotyczącego nieterminowej spłaty, niedozwolonego zadłużenia, dostarczenia wymaganych dokumentów oraz braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej: 20zł

- wysłanie innych monitów: 10zł

- realizacja tytułu wykonawczego: 30zł

- zapis/zmiana dyspozycji na wypadek śmierci: 7zł

- blokada środków na rachunku (z wyłączeniem zabezpieczenia umów): 20zł

- cesja środków (każda czynność): 20zł

- skup/sprzedaż walut wymienialnych: 0,3%

Polskie eCentra finansowe

Serwisy partnerskie gromadzące aktualne oferty finansowe w Polsce: